CAO LINH CHI JEONG WON

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng cao linh chi thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.500.000

Giá thành viên: 800.000

Liên Hệ Ngay

CAO HỒNG SÂM JEONG WON

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng cao hồng sâm thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.600.000

Giá thành viên: 800.000

Liên Hệ Ngay

CAO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO JEONG WON

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng cao đông trùng hạ thảo thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.600.000

Giá thành viên: 800.000

Liên Hệ Ngay

CAO HỒNG SÂM ĐÔNG TRÙNG JEONG WON

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng cao hồng sâm đông trùng thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.600.000

Giá thành viên: 800.000

Liên Hệ Ngay

NƯỚC BỔ GAN ĐÔNG TRÙNG JEONG WON

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng nước bổ gan đông trùng thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.050.000

Giá thành viên: 500.000

Liên Hệ Ngay

KOREAN CORDYCEPS TEA (TRÀ ĐÔNG TRÙNG JEONG WON)

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua trà đông trùng thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 800.000

Giá thành viên: 300.000

Liên Hệ Ngay

BỔ GAN ĐÔNG TRÙNG

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng bổ gan đông trùng thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.200.000

Giá thành viên: 600.000

Liên Hệ Ngay

BLACK GARLIC CORDYCEPS DRINK

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng đông trùng hạ thảo thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.200.000

Giá thành viên: 600.000

Liên Hệ Ngay

HỒNG SÂM LINH CHI NHUNG HƯƠU JEONG WON

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng hồng sâm linh chi nhung hươu thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.200.000

Giá thành viên: 600.000

Liên Hệ Ngay

NƯỚC CHIẾT XUẤT VIỆT QUẤT HỒNG SÂM HANSUSAM

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng nước chiết xuất việt quất hồng sâm thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 900.000

Giá thành viên: 450.000

Liên Hệ Ngay

NƯỚC CHIẾT XUẤT PHÚC BỒN TỬ HỒNG SÂM HANSUSAM

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng nước chiết xuất phúc bồn tử hồng sâm thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 900.000

Giá thành viên: 450.000

Liên Hệ Ngay

NƯỚC CHIẾT HỒNG SÂM NHUNG HƯƠU 365 HANSUSAM

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng nước chiết hồng sâm nhung hươu 365 thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 900.000

Giá thành viên: 450.000

Liên Hệ Ngay

NƯỚC ÉP LỰU NGUYÊN CHẤT PREMIUM POMEGRANATE COLLAGEN

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng nước ép lựu nguyên chất thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.500.000

Giá thành viên: 600.000

Liên Hệ Ngay

TINH CHẤT HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng tinh chất hồng sâm thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.500.000

Giá thành viên: 600.000

Liên Hệ Ngay

NƯỚC HỒNG SÂM KOREA RED GINSENG EXTRACT 6 NĂM TUỔI

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua thực phẩm chức năng nước hồng sâm thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 1.400.000

Giá thành viên: 550.000

Liên Hệ Ngay

TẬP ĐOÀN Y DƯỢC SÂM NGỌC LINH

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom của tập đoàn sâm Ngọc Linh mua thực phẩm chức năng sâm Ngọc Linh thì được chiết khấu trực tiếp 8%.

Liên Hệ Ngay