Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến sử dụng gói dịch vụ truyền thông sự kiện thì được Vilcogroup giảm giá 10% – 30%. Đối tác được trừ trực tiếp trên tổng Bill thanh toán cuối cùng
Liên Hệ Ngay