ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

  ngày sinh

  hình ảnh đại diện

  Hình ảnh đối tác

  Clip đối tác muốn làm truyền thông

  Tôi đồng ý tham gia và cam kết không lợi dụng tổ chức HTKNYTVN làm các việc trái pháp luật. Nếu tôi làm sai thì chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

  Chuyển khoản để kích hoạt thẻ
  STK: 6606666666. Ngân hàng Vietcombank: CTK: Đinh Trọng Vỹ. Nội dung chuyển. Thanh toán thẻ kết nối giao thương. MGT……….

  Chú ý: Trong 15 mục đối tác có mục nào thì gửi mục đó theo hướng dẫn ở trên để cho bộ phận kích hoạt Card thông minh Vilco Business Networking. Nếu Không biết làm thì đối tác liên hệ đại sứ kết nối phát hành, thành viên. Thanks