RƯỢU VANG VONCESCO Ý CAO CẤP

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua rượu vang Voncesco Ý cao cấp thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 690.000

Giá thành viên: 350.000

Liên Hệ Ngay

RƯỢU VANG VEHROYAL CHILE CAO CẤP

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua rượu vang Vehroyal Chile cao cấp thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 600.000

Giá thành viên: 320.000

Liên Hệ Ngay

RƯỢU VANG VARSEILLE PHÁP CAO CẤP

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua rượu vang Varseille Pháp cao cấp thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 600.000

Giá thành viên: 320.000

Liên Hệ Ngay

RƯỢU VANG VANESSA TÂY BAN NHA CAO CẤP

Thành viên có Card Vilco Business Networking khi đến showroom tòa nhà Vilcogroup mua rượu vang Vanessa Tây Ban Nha cao cấp thì được Vilcogroup bán giá thành viên.

Giá bán lẻ: 600.000

Giá thành viên: 320.000

Liên Hệ Ngay