Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và bấm đặt hàng

Bước 2: Chọn vào giỏ hàng để tiếp tục thanh toán

Bước 3: Chọn thanh toán để tiếp tục

Bước 4: Điền chính xác các thông tin

Bước 5: Chọn hình thức thanh toán và bấm ” Đặt Hàng”