Bước 1: Chọn hàng cần mua và bấm mua hàng

 

Bước 2: Chọn giỏ hàng

Bước 3: Chọn tiến hành thanh toán:

Bước 4: Điền thông tin và chọn hình thức thanh toán và bấm đặt hàng